Renodlat har under ett par år arbetat för att skapa ett mer hållbart samhälle ge…

Renodlat har under ett par år arbetat för att skapa ett mer hållbart samhälle genom aktiviteter som är kopplade till mat. Cora Karlsson har drivit projektet för att öka medvetenheten och kunskapen om de gröna näringarna samt stärka tillgången på och kunskapen om lokalproducerad mat. En av delarna i projektet har varit ett förarbete till en lokal livsmedelsstrategi, som nu har lämnats över till kommunstyrelsen. – Det är mycket värdefullt för Gällivare kommun att slutprodukten av projekt Renodlat överlämnas till oss. Ett förarbete till en lokal livsmedelsstrategi, som vi under 2019 kommer att arbeta in i kommunens strategi för ekologisk hållbarhet. Projektet handlar om att skapa en genuinare och närmare produktion av livsmedel och det är ett väl genomarbetat och värdefullt arbete som kommer att leva vidare i och med att kommunen har förmånen att få ta över detta, säger kommunalrådet Birgitta Larsson. – Ett fantastiskt förarbete för en lokal livsmedelsstrategi som presenterats för oss. Nu gäller det för oss i kommun att ta vara på och arbeta vidare med detta. Det är viktigt att vi som kommun lyfter dessa frågor inte minst för miljön, klimatet och för att bygga ett hållbart samhälle. Att även se potentialen i matproduktion som näringslivsgren är en viktig fråga, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling.

Läs hela artikeln på gallivare.se #gällivarekommun #renodlat #hållbart #lokalproducerat

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot nyagallivare

Källa: Gällivare kommun, Gällivare