Kommunledningen har nu påbörjat besök ute i de kommunala verksamheterna. Tanken …

Kommunledningen har nu påbörjat besök ute i de kommunala verksamheterna. Tanken är att kontinuerligt besöka kommunens olika verksamheter för att få en bättre inblick i dessa. – Att träffa personal, chefer och brukare för att få till oss deras synpunkter är viktigt för oss, säger kommunalråden Jeanette Wäppling, Henrik Ölvebo och Birgitta Larsson.
Först ut var besöket på Enens äldreboende. Där träffade kommunalråden enhetschef, boende, personal och en anhörig. – Vi fick till oss en hel del värdefulla synpunkter där.

Läs mer på gallivare.se #gällivarekommun #verksamhetsbesök #äldreomsorg

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot nyagallivare

Källa: Gällivare kommun, Gällivare