Här har ni stödenheten och hemgångsteamet som är två enheter inom avdelning för …

Här har ni stödenheten och hemgångsteamet som är två enheter inom avdelning för hemvård.
Stödenheten arbetar med hemtjänstinsatser samt boendestöd som ges som ett individuellt anpassat vardagsstöd till psykiskt funktionsnedsatta personer över 18 år.
Hemgångsteamet är en ny enhet inom avdelningen. Hemgångsteamet arbetar multifunktionellt med rehabilitering för brukare med hemtjänstinsatser. Målet för teamet är att brukare ska kunna bibehålla och utveckla sina egna förmågor för att tryggt kunna bo kvar i hemmet. Insatsen hemgångsteam är biståndsbedömt och tidsbegränsat. #gällivarekommun #stödenheten #hemgångsteamet

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot nyagallivare

Källa: Gällivare kommun, Gällivare