Gällivare kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagit…

Gällivare kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige. – Det känns glädjande att vi får ansluta till Glokala Sverige. Vi har precis övergått till en ny tillitsbaserad målstyrning. Vi har också antagit en ny kommunplan och verksamhetsplaner. Där kopplar vi våra mål, mot målen i Agenda 2030. Vi ser Glokala Sverige som en viktig del i att fortsätta bygga ett hållbart och attraktivt Gällivare, säger Henrik Ölvebo, kommunstyrelsens ordförande i Gällivare.

Läs mer på gallivare.se #gällivare #gällivarekommun #glokalasverige #agenda2030

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot nyagallivare

Källa: Gällivare kommun, Gällivare