Skoter- och hundförare – visa hänsyn till betande renar! Gällivare är en kommun …

Skoter- och hundförare – visa hänsyn till betande renar!
Gällivare är en kommun där snöskotern är ett stort fritidsintresse. Samtidigt är vi en renskötselkommun. Dessa intressen måste leva tillsammans. Den stora snömängden gör betessituationen besvärlig. Skotertrafik och skoterspår gör att renarna vandrar och sprids och ger en ökad arbetsbörda för renskötarna.
· Ta hänsyn till betande och vandrande renar
· Håll hundar kopplade
· Följ markerade skoter- och vinterleder
· Respektera de förbudsområden som gäller
· Kör försiktigt så renarna inte skingras om ni träffar på dem
Läs mer på gallivare.se/skoterleder #renskötsel #skoter #vinter #gällivarekommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot nyagallivare

Källa: Gällivare kommun, Gällivare