Fram till kl. 20 idag pågår öppet hus med våra nationella minoriteter. Missa int…

Fram till kl. 20 idag pågår öppet hus med våra nationella minoriteter. Missa inte utställningar, uppträdanden och föreläsningar i Gällivare Folkets Hus.
På bilderna syns
1. Annika Pääkkölää, minoritetsspråksstödjare i finska inom förskolan.
2. Ingela Paulisdotter, Minoritetsspråkshandläggare Gällivare kommun och Ellen Omma från Sametinget.
3. Mia Sörblom-Groth, rektor grundskola, Eva Martinsson, förvaltningschef barn och utbildning samt Marina Nilsson rektor inom förskolan. De berättade om planerna att starta upp en förskola på minoritetsspråken finska och meänkieli till hösten. Nu söker man personal och det går att söka till förskolan.
4. Iris Dimitri, ordf. miljö-, bygg- och räddningsnämnden och Johannes Sundelin, ordf. socialnämnden. – Språken är viktiga och en del av identiteten så den här dagen är viktig. #gällivarekommun #nationellaminoriteter #minoritetsspråk

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot nyagallivare

Källa: Gällivare kommun, Gällivare