Gällivare Näringsliv bjöd in till inspirationsföreläsning där Peter Öqvist, BC L…

Gällivare Näringsliv bjöd in till inspirationsföreläsning där Peter Öqvist, BC Luleå, Head Coach föreläste om hur gruppdynamik leder till framgång. Han pratade bland annat om hur normer/vanor leder till gruppens identitet och hur positiv energi smittar. Margareta Öderyd, Medaktiv, föreläste om ”Attraktiva företag i ett hållbart näringsliv – med hälsa som strategisk resurs!”. Alexander Kult, tf kommundirektör, berättade om kommunens satsning i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

Frukosten lockade ca 75 personer och Tommy Gustafsson och Pernilla Storm från Euromining var två av de som inspirerades denna morgon. #gällivarenäringsliv #gällivarekommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot nyagallivare

Källa: Gällivare kommun, Gällivare