Skoterentusiaster! Inom Gällivare kommun finns ett stort antal skoterentusiaster…

Skoterentusiaster!
Inom Gällivare kommun finns ett stort antal skoterentusiaster som tillsammans med skidåkare och andra naturintresserade njuter av det fantastiska friluftsliv som kommunen erbjuder. Inom samhället råder generellt skoterförbud, det innebär att det
inte är tillåtet att köra skoter mer än på de leder som finns!

På de markerade lederna är det viktigt att du som skoterförare håller de hastighetsbegränsningar som gäller samt att visa största respekt och omtanke för övriga trafikanter, boende samt djurliv inom området.
Kommunen arbetar med att utveckla skoterlederna, vilket är en del av friluftslivet. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att alla tar sitt ansvar och kör där det är tillåtet, på ett ansvarsfullt sätt.

Gällivare kommun samarbetar med skoterföreningarna för att hålla en god status på befintliga leder, se över skyltning, vindskydd m.m.

För att se status på våra leder, placering av vindskydd/rastplatser m.m. gå in på gallivare.se/skoterleder eller ladda ner appen track4outdoors.

Kör inte där det finns renar, respektera våra fina skidspår och framförallt, skoter och alkohol hör inte ihop! #gällivare #gällivarekommun #skoter #skoterled

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot nyagallivare

Källa: Gällivare kommun, Gällivare