Gällivare kommun följer utvecklingen kring coronaviruset Covid-19 och agerar eft…

Gällivare kommun följer utvecklingen kring coronaviruset Covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I nuläget finns ingen påverkan på Gällivare kommuns verksamheter, vilket till exempel innebär att skolplikt gäller som vanligt. Den som visar symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska dock hålla sig hemma, detta är särskilt viktigt för anställda inom äldreomsorg och vård. Som invånare uppmanas du att hålla dig uppdaterad via myndigheternas information (Folkhälsomyndigheten, Region Norrbotten).
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela endast bekräftad information från säkra källor.
Läs mer på gallivare.se #gällivarekommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot nyagallivare

Källa: Gällivare kommun, Gällivare