För att säkerställa en fortsatt god och säker kommunikation till östra Malmberge…

För att säkerställa en fortsatt god och säker kommunikation till östra Malmberget har kommunstyrelsen beslutat att godkänna avtal om anläggande av en ny östra länk, spillvattenledningar samt gång- och cykelväg i östra Malmberget.

Beslutet är ingenting som påverkar kommunens inställning i förhandlingarna rörande östra Malmberget. Utgångspunkten är fortfarande att östra Malmberget ska ses som ett avvecklingsområde och behandlas enligt samma principer som övriga avvecklingsområden.
Kommunledningen och LKAB kommer att träffas under vecka 17 för fortsatta diskussioner gällande östra Malmberget. Foto: Daniel Olausson/Follow the Light #östramalmberget #malmberget #nyagällivare #gällivarekommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot nyagallivare

Källa: Gällivare kommun, Gällivare