Förberedande arbeten inför byggnation av multiaktivitetshuset pågår i kvarteret …

Förberedande arbeten inför byggnation av multiaktivitetshuset pågår i kvarteret Gojan. Det innebär att stora delar av torget kommer att stängslas in i mitten på maj. Mer detaljerad information kommer att publiceras efter hand. 👉👉Bild 2 visar hur området kommer att stängslas in och bild 3 visar på huvudsakliga transportvägar. Läs mer på gallivare.se/nyagallivare #nyagällivare #gällivarekommun #multiaktivitetshus #kultur #sport #fritid

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot nyagallivare

Källa: Gällivare kommun, Gällivare