Postgatan som löper mellan kommunhuset och Kunskapshuset får en ny gatstruktur m…

Postgatan som löper mellan kommunhuset och Kunskapshuset får en ny gatstruktur med en gång- och cykelväg. Längs hela Kunskapshusets fasad kommer det finnas plats för varutransporter till skolan. Postgatan blir också en in- och utfartsled till parkeringsgaraget under Kunskapshuset. Arbetet påbörjas under vecka 21 och beräknas pågå till vecka 33. #nyagällivare #gällivare #gällivarekommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot nyagallivare

Källa: Gällivare kommun, Gällivare