Barn på Gotland och i världen sprang 100 varv runt jordklotet för en bättre värld

Barn på Gotland deltog i Jorden runt-loppet och förde fram sina krav på förändring. Foto: Ingegärd Karlson/WCPF

1 april genomförde en miljon barn Jorden Runt-loppet för en bättre värld. Barn på Gotland var med och springer upp till 100 varv runt jordklotet och förde samtidigt fram vilka förändringar de vill se till stöd för barnets rättigheter och FN:s ­globala mål. Jorden Runt-loppet är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen World’s Children’s Prize och ­Sveriges Olympiska Kommitté.

Tidigare under året har Gotlandskolor fått besök av olympierna Anna Laurell Nash, boxare och Danijela Rundqvist, hockeyspelare, som är ambassadörer för Jorden Runt-loppet. De och ett 20-tal andra olympier inspirerar skolbarn till engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling, med avstamp i de olympiska värderingarna och egna idrottsliga erfarenheter. Tillsammans bidrar de till att målen uppnås till år 2030, och därmed till att stärka flickors lika rättigheter, minska extrem fattigdom och orättvisor, samt lösa klimatkrisen. Jorden runt-loppet genomförs med stöd av Svenska Postkodlotteriets särskilda satsning på de globala målen. Igår var det dags för barnen att sprida kunskapen vidare.

Barn i bl.a. Klinteskolan deltog i den globala manifestation där barn jorden runt bildade mänskliga kedjor och stod upp för sina krav på förändring. Kedjan förlängdes sedan genom att barn gick eller sprang 3 km. Målet är gemensamt samla ihop till minst 100 varv runt jordklotet!

Fokus på flickors rättigheter
Flickors lika rättigheter, det femte globala målet för ökad jämställdhet, är i fokus under Jorden Runt-loppet för en bättre värld. Bland barnen som deltar finns flickor som tvingats till barnäktenskap och som har utsatts för övergrepp i bl.a. Kongo-Kinshasa och Zimbabwe. Mål 10, för ökad jämlikhet i och mellan länder, samt mål 16, för rättvisa och fredliga samhällen lyfts också. Satsningen bidrar dessutom till att nå det tredje målet, som handlar om hälsa och välbefinnande.

Källa: World’s Children’s Prize