​Hyresgästföreningen summerar 2019 på Gotland

Om året som gått.

Halva året har gått och i årets sommarsummering minns vi tillbaka på månaderna som gått på Gotland. Vi minns tillbaka och sträcker på ryggen till alla tillfällen där medlemskapet gjort skillnad. Kommer ni ihåg:

Förhandling strandade – hyresgäster slapp hyreshöjning
I mars publicerades ett pressmeddelande om att hyresgäster i Visby slapp undan en hyreshöjning. Detta på grund av strandade förhandlingar med bostadsbolaget och efter en överenskommelse kunde hyresgästerna spara dessa pengar istället för att bli betalningsskyldiga retroaktivt.

Så många barn vräktes – ”Vi har lång väg kvar”
I februari kunde Hyresgästföreningen region Sydost glädjande konstatera att 18 procent färre barn mot 2017 vräks från sina hem på Gotland. Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost, kommenterar det hela som glädjande men belyser att vägen fortfarande är lång.

Så mycket sparar Hyresgästföreningens medlemmar
När regionens jurister och ärendehandläggare summerat året som gått visar det sig tydligt att medlemskapet kan göra skillnad. Under 2018 sparade Hyresgästföreningen region Sydost 2 550 939 kronor åt sina medlemmar. Över en halv miljon mer mot 2017.

Källa: Hyresgästföreningen