Klimatsmarta rullande golv till Kina för att lösa miljöproblem

Moving Floors VD, Peg Söderberg och Mr Zhang från Loudi Development Zone.

Moving Floor har signerat ett partnerskapsavtal i Kina värt 40 M EUR för en snabb lansering på världens största grismarknad. Affären innebär en orderingång om 20 000 enheter. Moving Floor Concept är en ny miljötekniklösning som automatiskt rengör grisarnas boxar och hjälper samtidigt lantbruken att spara vatten, energi samt minska antibiotikaanvändning. Den nya kinesiska partnern, Xiangcun är en av Kinas största producenter av premiumgrisar.

Automation är nyckeln till effektivitet, så också när det kommer till att fortlöpande upprätthålla hygienen hos grisar. En lantbrukare på Gotland insåg att grisar kan hållas

på rörliga golv, så kallade Moving Floors, som ett sätt att efterlikna naturen. I det vilda rör sig nämligen djur över stora ytor och vandrar bort från sin spillning, vilket hjälper dem att minska smittspridning och hålla sig friska.

Nu är det patenterade systemet Moving Floor lanserat för grisar och siktet ställs på den kinesiska marknaden där systemet kan ha en betydande roll i att lösa många av de

miljöproblem som den kinesiska fläskproduktionen, vilken motsvarar hälften av världens totala produktion, sliter med;

– Moving Floor är en klimatsmart innovation som minskar lantbrukets negativa påverkan på miljön. En enhet Moving Floor för tio grisar beräknas under sin livstid att spara 3 miljoner liter vatten, 30 000 kWh och 200 kg kväve. Industrin behöver nu hantera ett 30-50% produktionsbortfall då den Afrikanska svinpesten drabbat Kina hårt. Detta har resulterat i ökad efterfrågan på griskött och stimulanspaket för etablering av nya gårdar har satts in från statligt håll. Moving Floor kompromissar inte mellan hållbarhet och lönsamhet, detta har skapat en stor efterfrågan av våra produkter från de allra största grisproducenterna i Kina säger Peg Söderberg, VD för Moving Floor AB.

Partnerskapet mellan Moving Floor och Xiangcun innebär upprättande av ett gemensamägt bolag för försäljning och produktion av Moving Floors grisprodukter på den kinesiska marknaden. Fabriken förläggs i Hunan provinsen. Xiangcun kommer att installera Moving Floor enheter på tre av sina gårdar, totalt 20 000 enheter, där ena gården som är belägen i Peking även kommer att tjäna som en visningsgård.

Källa: Moving Floor Concept