Skörden av matpotatis blev 18 procent högre än i fjol

Arealen matpotatis var 16 280 hektar i år. Det är en ökning med 290 hektar jämfört med 2018. Foto: Uffe Andersson

Hektarskörden av matpotatis beräknas för år 2019 till 33 050 kilo per hektar. Det är 18 procent mer än 2018, då det var missväxt till följd av fjolårets sommartorka. Totala skörden av matpotatis är 3 procent över femårssnittet.

Totalskörden av matpotatis beräknas till 538 200 ton för hela landet. Det är en ökning med 89 100 ton, 20 procent, jämfört med 2018. Jämfört med femårsgenomsnittet är det 17 300 ton, motsvarande 3 procent mer. I totalskörden inräknas uppemot 65 000 ton skördat som färskpotatis.

Fyra län dominerar odlingen av matpotatis: Skåne, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län. Tillsammans står de för 78 procent av landets totala matpotatisskörd.

                                      Matpotatis totalskördar 2010 – 2010

Gotlands, Västra Götalands och Örebro län har 36, 35 respektive 32 procent högre totalskörd än år 2018. Skåne, Hallands, Dalarnas och Östergötlands län har 17, 16, 15 respektive 13 procent högre totalskörd. För övriga län med redovisade resultat, Väster­bottens och Norrbottens län, är skillnaderna i skördenivå mellan åren inte statistiskt säkerställda.

Arealen matpotatis för hela landet, som används för beräkning av totalskördar, uppgick år 2019 till 16 280 hektar. Det är en ökning med 290 hektar jämfört med 2018.

Totala skörden av stärkelsepotatis är 6 procent över femårssnittet
Den totala skörden potatis som används till stärkelse beräknas till 309 500 ton. Det är 13 procent mer än 2018, och 6 procent mer än femårsgenomsnittet. I beräkningarna av hektar- och totalskördar ingår även utsädesodlingar. Matpotatis som kan komma att levereras för användning till stärkelseproduktion ingår inte här, utan redovisas som matpotatis.

Den odlade arealen potatis för stärkelse minskade med 550 hektar jämfört med 2018 och uppgick till 7 370 hektar. Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Källa: Jordbruksverket