Ekopriset för Sävehuset

Torbjörn Ihse och AnnaMaria Jörnhammar Englund.
Region Gotlands interna miljöpris, Ekokommunpriset, tilldelas i år teknikförvaltningens projektavdelning för ombyggnaden av Sävehuset på Wisbygymnasiet. Ekokommunpriset delas vartannat år ut till en arbetsplats inom Region Gotland som driver ett framgångsrikt miljöarbete.

Vid slutcertifieringen lyckades gruppen/projektavdelningen nå nivå guld, som är den högsta nivån enligt ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader.

Tidigare har totalt ett 60-tal andra byggnader uppnått nivå guld vid slutcertifiering, nästan alla har varit nybyggnationer. Endast en ombyggnation har tidigare uppnått nivå guld. Ombyggnationen av Sävehuset blir därmed nummer två och har satt Gotland på kartan.

Prisutdelningen skedde i samband med regionfullmäktiges sammanträde idag. Priset ska stimulera andra till engagemang och skapa intresse för systematiskt miljöarbete.

Källa: gotland.se