​1,7 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i Hyresgästföreningen region Sydost 2019

​Ingrid Buskas, regionjurist Hyresgästföreningen.

Jurister och ärendehandläggare jobbar varje dag med olika medlemsärenden där det ofta slutar med pengar tillbaka till medlemmen. Under 2019 har de cirka 73 000 medlemmarna i region Sydost sparat 1 713 078 kronor.

– Vid en tvist är det svårt att helt själv, som hyresgäst, veta vad som gäller. Som medlem har man rätt till vår expertis och jag är otroligt nöjd med vårt arbete, säger Ingrid Buskas, regionjurist på Hyresgästföreningen region Sydost.

De cirka 1,7 miljoner kronor som medlemmarna sparat innefattar till exempel en sänkt faktura, en månadshyra mindre som kompensation eller ersättning på grund av en brist i lägenheten.

– Många ärenden handlar inte direkt om pengar. Att få bo kvar i sitt hem efter en obefogad uppsägning kan vi inte räkna om i pengar och att få en brist åtgärdad som länge varit ett problem har så klart ett värde i sig. Själva summan visar ändå på ett tydligt sätt nyttan med medlemskapet, säger Ingrid Buskas.

För mer information, kontakta gärna:
Ingrid Buskas, regionjurist Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 18
E-post: ingrid.buskas@hyresgastforeningen.se

Källa: Hyresgästföreningen