Sju av tio lärare är behöriga på Gotland

Gotlands kommun noterade en svag nedgång i lärarbehörighet under förra läsåret till 70 procent, vilket är nära snittet för hela landet.
Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet i dag analyserar på kommun- och länsnivå över de senaste sex åren.
Samtidigt visar en rapport från Lärarförbundet att många obehöriga relativt snabbt kan bli behöriga.

I oktober 2019 hade motsvarande 70 procent av lärarna​​1 i grundskolan i Gotlands kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. I hela riket är Gotland rankad som nummer 128 av landets 290 kommuner.

Av de sammanlagt 459 heltidstjänsterna i grundskolan i Gotlands kommun (motsvarande 521 lärare) var det 321 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Storfors har landets högsta lärarbehörighet (90 procent) och Jokkmokk den lägsta (43 procent).

Andelen behöriga lärare på Gotland minskar jämfört med året innan med en procentenhet. Gotland följde därmed utvecklingen i riket. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 70,1 procent, vilket är en försämring jämfört med året innan och en forsättning på en trend vi sett över flera år.

– Det är ett stort misslyckande för Sverige att lärarbehörigheten minskar i år igen, trenden borde vara precis det motsatta. Har vi inga lärare så har vi ingen skola, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Fler vägar in till yrket

Lärarbristen i Sverige är akut och det krävs omfattande åtgärder för att öka andelen legitimerade lärare i svensk skola. Fram till år 2031 uppskattas det totala rekryteringsbehovet till 187 000 heltidstjänster. För att täcka behovet krävs en årlig examination från lärarutbildningen av 15 000 lärare – nästan dubbelt så många som idag.

– Det innebär att var tredje student skulle behöva börja en lärarutbildning, och det är knappast realistiskt. Långsiktigt kan lärarförsörjningen bara tryggas genom att läraryrket ges konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand

En rapport som Lärarförbundet presenterade förra året visar att hela 49 procent av de obehöriga går eller har någon gång påbörjat en lärarutbildning. Hälften av dessa svarar att de har en termin kvar och endast tre procent sju terminer eller fler. Nära sju av tio uppgav att de är beredda att påbörja en utbildning inom två år om förutsättningarna är de rätta.

– Ett snabbt sätt att i rådande läge förbättra situationen vore att rikta insatser mot de obehöriga som redan är anställda i skolorna. Det staten borde göra är att i samarbete med kommunerna rulla ut en omfattande satsning på validering och behörighetskompletterade utbildning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Tabeller

LÄRARBEHÖRIGHET I SKOLORNA I GOTLANDS KOMMUN
Skola 2019/20 2018/19 Förändring
Montessori Friskola Gotland 97 % 87 % +10 % 
Tjelvarskolan 90 % 90 % 0 % 
S:t Hansskolan 88 % 88 % 0 % 
Sanda skola 87 % 70 % +17 % 
Fole skola 85 % 85 % 0 % 
Eskelhem skola 85 % 85 % 0 % 
Garda skola 84 % 77 % +7 % 
Havdhem skola 84 % 90 % −6 % 
Stånga skola 81 % 73 % +8 % 
Solbergaskolan 81 % 84 % −3 % 
Lyckåkerskolan 78 % 75 % +3 % 
Väskinde skola 78 % 67 % +11 % 
Alléskolan 78 % 91 % −13 % 
Södervärnsskolan 77 % 77 % 0 % 
Stenkyrka skola 76 % 82 % −6 % 
Norrbackaskolan 75 % 75 % 0 % 
Endre skola 75 % 77 % −2 % 
Terra Novaskolan 74 % 60 % +14 % 
Västerhejde skola 72 % 74 % −2 % 
Gråboskolan 72 % 81 % −9 % 
Polhemskolan 71 %
Högbyskolan 68 % 61 % +7 % 
Öja skola 66 % 92 % −26 % 
Lärbro skola 65 % 69 % −4 % 
Kräklingbo skola 64 % 43 % +21 % 
Atheneskolan 63 % 56 % +7 % 
Romaskolan 63 % 81 % −18 % 
Lövsta resursskola 60 %
Klinteskolan 59 % 62 % −3 % 
Fårösundsskolan 54 % 46 % +8 % 
Dalhem skola 49 % 54 % −5 % 
Humlegårdsskolan 49 % 92 % −43 % 
Vänge skola 48 % 64 % −16 % 
Solklintsskolan 45 % 41 % +4 % 
Guteskolan, grundskola 38 % 43 % −5 % 
Athene Fardhem 21 % 24 % −3 % 

Kommentarer

1 Här mäter vi antal heltidstjänster, och alltså inte antal personer. Antalet tjänster ger en mer rättvis spegling av undervisningen, men kan variera en del från antalet faktiska lärare.

Källa: Lärarförbundet