Tidningsupplagan fortsätter minska för Gotlands Media

Upplagekurvorna för Norrköpingsägda morgontidningarna på Gotland pekar uppåt trots att antalet utdelade tidningar för både GA och GT minskar. Förklaringen är att den digitala upplagan räknas in i statistiken.

Dagstidningarnas upplagor har drastiskt minskat de senaste åren och raset fortsätter. Men på Gotland redovisar de Norrköpingsägda morgontidningarna en ökning av upplagan – Gotlands Tidningar (GT) 100 ex i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning som presenterades i början av mars.

I TS statistik har även den digitala upplagan införts och där har GA har idag en upplaga på 7 700 ex (0, 0%) och GT 10 300 ex (100, +1,0%). Siffrorna för den utdelande upplagan (digital och friex exkluderad) är GA 5 800 ex (-100, –1%) och GT 7 900 ex (-300, -4%). Sammanslaget utdelad upplaga är 13 700 ex. Antal hushåll och företag på Gotland är ca 32 000.

Motsvarande siffror 2005 var 10 600 ex för GA och 12 900 ex för GT.

Med reservation för felskrivningar.

Källa: TS.se