Bönder och bin avgörande för livsmedelsförsörjningen

Lantbrukare Hasse Eriksson på Västeräng. Foto: Anna Lind Lewin.

Just nu handlar mycket om Sveriges försörjningsgrad och vårt beroende av import. Många uppmärksammar de lokala matproducenterna och våra bönder. Med detta fokus på livsmedelsförsörjning är det viktigt att peka på det stora värdet av pollinerande insekter som humlor och bin. Bönder som arbetar för mångfald och gynnar pollinatörer kan öka skördarna med upp till 90 procent.

Bönder som odlar klöver är och viktiga för produktionen av mejeriprodukter och de som odlar raps förser oss med olja, margarin och andra produkter som hamnar på våra matbord.

Lantbrukaren Hasse Eriksson på gården Västeräng odlar drygt 300 hektar på slätten mellan Sala och Västerås. På gården finns en stor produktion av grödor som är beroende av insektspollinering – bland annat raps och vitklöver. Gården har också fröproduktion. På Västeräng sår man in stora arealer med honungsört för att förstärka blomning i landskapet och på så sätt gynnas pollinerarna. Man har gjort på en rad insatser för att öka mångfalden och även samarbetat med lokala biodlare med mycket gott resultat.
– Visst betyder det mer arbete för lantbrukaren, men det gäller att ha ett långsiktigt perspektiv. Med rätt insatser kan man öka skörden upp till 90 procent, säger han.

Bi i honungsört. Foto: Apinordica.

År 2019 var Hasse en av bara två odlare i Sverige som odlar honungsört till frö.
Honungsört producerar massor av nektar – teoretisk kan man skörda 400 kilo honung per hektar honungsört! Det betyder att det blir en lönsam affär både för biodlaren och bonden.
År 2013 odlades extra mycket honungsört på Västeräng.
– Det gynnade de naturliga pollinerarna och vi fick mycket goda skördar av vitklöver både 2014 och 2015. Efteråt genomfördes en inventering av humlor som visade att de hade gynnats i lika stor grad som honungsbina, berättar Hasse Eriksson, och tillägger:
– Det är viktigt att vi bönder lär oss vilka insekter som är våra vänner och vilka som är skadedjur. Och hur vi ser till att våra vänner får ett bra liv.

Ola Jennersten på WWF.

Idag odlas allt fler grödor som är beroende av pollinering som oljeväxter, klöverfrö, åkerbönor och ärtor.
– Vi behöver belöna de bönder som tar ansvar, säger Ola Jennersten på WWF som bland annat arbetar med LRF:s projekt Odling i Balans.
– Då kommer många fler att göra det nödvändiga merarbetet och bidra till att gynna pollinatörer och andra djur som producerar ekosystemtjänster. I slutändan är det en vinst för samhället, menar han.

Källa: Svenska Bin