FOLKMUSIK TILL ALLA!

Folkmusiken idag är något som blivit mer och mer populärt. Kulturföreningen Roxy arrangerar idag många olika slag av musikevenemang. Föreningen vill gärna stödja det experimentella, nyskapande eller den   innovativa musiken. Vår verksamhetsgrupp för folkmusik heter Roxy Folk.

Men vad är egentligen folkmusik? Jag skall här försöka att beskriva skillnaden till andra musikformer. Begreppet folkmusik förkom i flera länder i vår närhet på 1700-talet och genom åren har musikformen stått för flera olika musikstilar. Idag tänker vi nog mer på att det är spelmansmusik när vi hör begreppet folkmusik. Det är kanske inte så konstigt för ofta har folkmusiken uppstått och förts vidare genom allmogen med knätofsar och annat. Musiken brukar ställas i motsats till konstmusik och populärmusik.

Populärmusiken har ofta lånat de konstnärliga uttrycken från folkmusiken när det gäller visor. Ibland händer det att vi försöker använda ordet folkmusik utanför Europas gränser, men då känns inte folkmusik som den rätta benämningen. Jag tycker att den musiken ofta har ungefär samma sociala bakgrund som vi har här i landet, men musikerna brukar inte bry sig om att använda notskrift. Den här musikformen kallar vi istället Världsmusik.

Folkmusiken i vårt land har många rötter i visor, locklåtar, omgjorda psalmer, bruksmusik och dans-festmusik. Folkmusiken är en stor musikform över hela landet, många landskap, städer, socknar och byar har egna musikprofiler. Vi får också influenser ifrån närliggande länder runt Östersjön, men även också från England, Irland och Nederländerna.

Folkmusik är en improvisationskultur, musiken görs många gånger på gehör och spelas med stora mått av förändringar och anpassas till den egna stilen. Vem eller vilka som skrivit musiken är ofta inte lätt att spåra eftersom det ofta varit många inblandade i melodierna. Våra folkmusiker idag har ofta blandningar av den traditionella stilen och i moderna former. Det är inte sällan att det ofta blandas med genrer som världsmusiken och jazzen.

Vi i vår verksamhetsgrupp Roxy Folk värnar verkligen Folkmusiken och vill alltid få nya kontakter med likasinnade som vill föra traditioner vidare. Välkommen att kontakta kulturföreningen Roxy.

Just nu planeras för årets verksamhet för Roxy Folk, tyvärr så ställer Corona-viruset till det en hel del för oss, vilket innebär svårigheter med att kunna nu tala om var, hur, vilka och när våra arrangemang kommer att bli av. Vi kommer informera om exakta tider via sociala media och affischering om alla våra musikaktiviteter!

Corona-viruset ställer även till det för Jazzklubben i Visby, torsdagen den 26 mars kommer det bli två lokala förmågor på scenen. Det blir Annika Fehling trio och Ida Anderssons band som svarar för musiken och som ersätter trion Rymden. Rymden med Dan Berglund, Magnus Öström och Bugge Wesseltofts  arrangemang flyttas fram till hösten istället.

Bosse Bjällstrand
Styrelsemedlem Kulturföreningen Roxy