Hyresgästföreningen söker Goda grannar i region Sydost

Hyresgästföreningen efterlyser goda grannar.

I regionen har Hyresgästföreningen 73 000 medlemmar vilket ger oss stora möjligheter att hjälpas åt i den pågående coronakrisen. Nu söker vi goda grannar lokalt för att kunna hjälpa den som inte klarar vardagen på egen hand.

Goda grannar är till för den som vill hjälpa och den som behöver hjälp och nu kan man anmäla sig som volontär på godagrannar.nu.

– Vi ser att många tvingas isolera sig i sina hem och för många känns det naturligt att vilja hjälpa till, vara en god granne, säger Charlotta Jakobsson regional samordnare för Goda grannar i Hyresgästföreningen region Sydost.

Runt om i regionen jobbar boendeutvecklare, medlemsrekryterare och förtroendevalda sida vid sida för att sprida budskapet om att de som vill kan hjälpa till, även utan medlemskap i Hyresgästföreningen.

I Hyresgästföreningen region Sydost ingår Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Östergötland och Blekinge län samt Gotland.