Unikt samarbete utbildar fler medarbetare till vård och omsorg

Under våren kommer Vuxenutbildningen och Wisbygymnasiet att genomföra grundutbildning för personer som är intresserade av att arbete i vård och omsorg.

Coronapandemin gör att vi behöver rusta våra verksamheter med fler medarbetare och delvis nya arbetssätt.
Vi inleder nu ett unik samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för att på ett bra sätt introducera nya medarbetare, utan tidigare erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg, i våra verksamheter. Utbildningen bygger på socialstyrelsens rekommenderade utbildningar för nya i vård och omsorgen. Mer information om   grundutbildningen för vård och omsorg 

Om man är intresserad av utbildningen behöver man först söka ett arbete inom området, det gör man på https://gotland.se/intresseanmalan  eller på Arbetsförmedlingens hemsida 

Källa: Region Gotland