Gotland får eget skyddsvisir för Covid-19

ivisbytryckeri AB vinner upphandling av Region Gotland gällande skyddsvisir (Covid-19) för vården.

Nu ska Region Gotlands anställds skyddas av lokaltillverkat visir. “Gotlandsvisiret” Skyddsvisiret är avsett att hindra och skydda mot stänk och partiklar samt förhindra smittspridning. Gotlandsvisiret är godkänt av arbetsmiljöverket för COVID-19 enl (EU)2016/425.

“Vi har under en längre period arbetat med åtgärder för att kunna vara behjälpliga i rådande pandemi. Med stolthet lanserar vi nu Gotlandsvisiret genom Region Gotlands upphandling. Efter att ha förkovrat oss i medicinska termer och juridiska regelverk, har nu vårt gotlandstillverkade visir äntligen blivit godkänt av arbetsmiljöverket. Detta är ett mycket välkommet ekonomiskt tillskott till vår verksamhet i denna tid. // Robin Malmqvist VD ivisbytryckeri AB”

”Med visst ljus inför framtiden ser jag med stolthet och glädje hur snabbt vi har kunnat ställa om för produktion av Gotlands eget visir ”Gotlandsvisiret”. Efter arbetsmiljöverkets godkännande av vårt visir har efterfrågan varit stor från hela landet. Volymerna finns och vi ska göra allt vi kan för att tillgodose alla kunders behov efter vården på Gotland har fått sina leveranser. // Robin Malmqvist VD ivisbytryckeri AB” 

Källa: iVisby Tryckeri AB