Vad gör ni här på vintern?

Många av oss har någon gång fått frågan om vad vi gör på Gotland på vintern. Det är inte svårt att svara på den frågan.


Det ideella engagemanget i Sverige och på Gotland är enormt stort. Exemplen på vad man kan engagera sig i är oändligt. Det finns idrottsklubbar, sockenföreningar, hembygdsföreningar, biografföreningar, kulturföreningar, vägföreningar, religiösa samfund, syföreningar, fiberföreningar, friluftsfrämjandet, teaterföreningar, dansföreningar, politiska partier och många andra föreningar att välja bland. Bara i vår förening, Halla sockenförening, lades 5000 timmars ideellt arbete ner under 2019 och Halla bygdegård användes 92 gånger. Det innebär att någon aktivitet arrangerades ungefär två gånger i veckan, förutom styrelsemöten och planeringsträffar, och det bara i vår förening med drygt 150 medlemmar. Tänk då hur siffrorna ser ut för en större förening eller idrottsklubb!

Det finns många anledningar till att engagera sig i en klubb eller förening. Ett skäl är just att ha något att göra på vintern. Aktiviteter, kurser och fester ordnas genom föreningar. Möjligheterna är stora om viljan finns. Har föreningen dessutom samarbete med ett studieförbund så finns ännu fler möjligheter, egentligen är det bara fantasin som sätter gränsen. Ett annat skäl kan vara att lära känna folk i sin hembygd och är man nyinflyttad så är föreningslivet ett utmärkt sätt att komma in i gemenskapen.

Det är också kul och utvecklande att arbeta i en styrelse eller vara ledare i en förening. Känslan att få vara med från att en första idé kläcks till att uppleva en färdig aktivitet är väldigt tillfredsställande. Ännu mer tillfredsställande och roligt är det när arrangemangen är välbesökta, när vi har träffat rätt, när deltagarna blir många och pengar dras in till föreningen. För en god ekonomi är trots allt grunden till att kunna få till bra aktiviteter. Den pågående pandemin kommer säkert att påverka de kommande årens ekonomi och därmed utbud.

Det talas ofta om att föryngra styrelser, men det kanske är så att vårt engagemang går i vågor genom livet. Som barn finns ofta massor av ork och lust att delta i fritidsaktiviteter, men som ungdom finns ofta annat som lockar. När man sedan blivit äldre, bildat familj och fått egna barn så är det många föräldrar som engagerar sig som ledare i barnens aktiviteter. Ibland är dock ens dagliga sysselsättning fullt tillräckligt för det en orkar med. Sedan, när barnen har blivit större eller flyttat hemifrån så kanske lusten till engagemang kommer tillbaka. Närhelst lusten kommer, då finns föreningen eller klubben där, redo att ta emot din tid. Att engagemanget varierar genom livet är naturligt, men de barn och ungdomar som har föreningsaktiva vuxna runt sig har stora möjligheter att själva bli föreningsaktiva som vuxna. Engagemang föder engagemang.

Det ideella arbetet betyder mycket generellt och speciellt för landsbygden. Kulturutbudet på Gotland hade inte varit så stort utan allt ideellt arbete som läggs ner varje dag, året runt. Sommar som vinter.

Så svaret på frågan om vad vi gör här på vintern blir, från oss som är aktiva i förening, att vi engagerar oss och skapar möten mellan människor och försöker se till att vi har en massa olika intressanta, trevliga och roliga aktiviteter.

Anna Hansson och Helen Lydänge
Styrelseledamöter Halla Sockenförening

Roxys kulturtips!