Hyresgästföreningen säger upp samlingslokalerna 

Hyresgästlokal i Roma.

Hyresgästföreningen har sagt upp samtliga hyresavtal med GotlandsHem av de 15 lokaler som används som samlingslokaler. Avtalstiden löper ut 30 september 2020.

– Syftet med lokalerna har varit att öka gemenskap och trivsel i våra bostadsområden. De har funnits till för Hyresgästföreningens lokala verksamheter och arbetsgrupper. Men också för andra verksamheter och privata tillställningar, säger Elisabeth Kalkhäll, VD GotlandsHem.

Anledningen till att Hyresgästföreningen säger upp avtalet är främst en oenighet kring ansvarsfrågan i det gällande hyresavtalet.

Kort beskrivet ser den nu uppsagda ansvarsfördelningen ut så här:
GotlandsHem står för lokalhyran mot att Hyresgästföreningen är ansvarig hyresgäst. Det innebär att GotlandsHem står för driftskostnaderna, är ansvariga för underhåll av lokalerna, samt för eventuella skador som inte beror på den verksamhet som bedrivits i lokalerna, medan Hyresgästföreningen är ansvarig för eventuella skador som uppkommer i lokalerna under den tid det pågår verksamhet där, samt om det uppkommer skada på grund av så kallad yttre påverkan på lokalen.

Vad händer med de uppsagda lokalerna?
Avtalstiden för lokalerna löper ut 30 september 2020. GotlandsHem kommer nu att utreda hur lokalerna ska användas framöver. Tio av lokalerna har en mycket låg nyttjandegrad, medan övriga lokaler använts i högre grad.

– Vi kommer se över vilka lokaler som eventuellt ska fortsätta finnas tillgängliga för uthyrning till hyresgäster och verksamheter som främjar trygghet, trivsel och gemenskap i bostadsområdena. Utöver det kommer vi även se på alternativa användningsområden för lokalerna, säger Elisabeth Kalkhäll.

Vi återkommer med mer information om hur lokalerna ska användas.

Så här mycket har lokalerna använts:

Lokal Uthyrningstillfällen 2019 Möjliga uthyrningstillfällen* Uthyrnings-grad
Vitkålen 154 365 42,2%
Slite 51 365 14,0%
Melonen 33 365 9,0%
Riggen 31 365 8,5%
Fjällskivlingen 21 365 5,8%
Taptot 11 365 3,0%
Lien 10 365 2,7%
Hemse 9 245 3,7%
Dillen 9 306 2,9%
Vargen 6 365 1,6%
Castor 6 365 1,6%
Klinte 5 365 1,4%
Bösspipan 4 365 1,1%
Östertull 2 365 0,5%
Terra Nova 0 365 0,0%

*Antagande utifrån 1 möjligt uthyrningstillfälle per dag.

Källa: GotlandsHem