Vem bor här?

Sociala medier har under de senaste åren blivit något som väldigt många människor är aktiva på. Sociala medier blir därför också en naturlig ingång för föreningar att nå sina medlemmar med aktuell information och tips om aktiviteter.


Vår förening har sedan ungefär fem år blivit mer och mer aktiva på sociala medier, framförallt Facebook. Vi ser det som en mer direkt och snabbare kontakt med medlemmarna och vi når också utanför sockengränsen, i dagsläget har vi ungefär dubbelt så många följare som föreningsmedlemmar.

Sociala media kan också fungera som nyhetsuppdatering för föreningen. Tex hur det går med renoveringen av bygdegården, hur många personer kom på loppisen eller konserten, inspirationsbilder på en dukad bygdegård osv. Inlägg som vi tror ökar delaktigheten bland folk och som kanske sätter i gång ett samtal när personer möts i verkliga livet. Det verkliga mötet mellan människor är så klart det viktiga men sociala medier kan vara ett förstärkande hjälpmedel.

Under våren och sommaren har vår sockenförening inte kunnat arrangera de aktiviteter vi vanligtvis brukar ha på grund av Coronapandemin. Det har känts lite torftigt men såklart ändå nödvändigt. Vi ville ändå hålla liv i gemenskapen i socknen och en idé som dök upp i början av sommaren var att intervjua sockenbor. Sagt och gjort. Vi skrev om idén på vår Facebooksida och bad våra följare att tipsa om sockenbor som skulle vara intressanta att veta mer om. Vi fick en hel del förslag och har efter det startat upp en intervjuserie som vi publicerar på vår förenings Facebooksida.

Det har varit kul och intressant att komma hem till personer i vår socken och få höra deras tankar om att bo i just Halla. Vad är det som avgör vilken socken en väljer att bo och verka i?  Finns det speciella minnen kopplade till socknen? Vad är det bästa med att bo i vår socken? Har personen/erna något som andra i socknen kan få användning av, det kanske finns företag som en inte vet om. Det finns verkligen mycket att fråga om.

Våra facebookföljare har uppskattat serien och vi har hört från sockenbor att det varit ett kul inslag. Vi har också fått mycket direkt respons på dessa inlägg, de ligger mycket högre i statistiken över interaktivitet jämfört med andra. Dels stillar det säkert en del nyfikenhet, men det kan också bidra till ny kunskap om bygden. Man kanske har funderat över nåt ställe i sin socken som blivit sålt, vem bor där nu? Gamla hus har blivit upprustade, vem gör det? Vi varvar presentationer av personer och företag och vi har blivit positivt överraskade över hur många företag som finns i en sån liten socken som Halla. Vi har siffror på att det finns över 25 företag på socknens 256 invånare, men förmodligen är det fler eftersom heltäckande uppgifter kan vara svåra att få fram.

Vi har förhoppningar på att våra Corona-anpassade facebook-presentationer kanske kan leda till att personer som inte känner varandra tar kontakt med varandra, nya bekantskaper kanske knyts och vår sockengemenskap stärks på sikt.

Anna Hansson och Helen Lydänge
Styrelseledamöter Halla Sockenförening