Kreativitet kommer och går!

Från noll till sju årsålder var nog den period som jag var mest idérik, fantasirik och slog omvärlden med häpnad. Stolta föräldrar och släktingar uppmärksammade när jag gjorde något nytt, börja krypa, börja gå, sa mamma eller ritade en katt med färgpennor.

Detta hände i slutet av fyrtiotalet och början på femtiotalet då fanns varken television, datorer, Ipadar eller mobiler. Inspirationen kom ifrån föräldrar, släktingar, bilder, program i radion, lekkompisar, omgivningen och mycket annat. Men ju närmare jag kom sju års ålder och skolstarten så började ”förfallet” och jag formades mer av regler, vad som var rätt och fel och vad jag inte skulle säga och göra. Idéer på lösningar och andra grepp på möjligheter började så smått avta och värre skulle det bli.

När nu skolan började så blev reglerna klarare, nu fick jag fasta riktlinjer vad som gällde och spontana avvikelser kunde jag glömma. Nu var det bara att suga i sig och acceptera lärarnas och de vuxnas syn på saker och ting. Ju mer åren gick med skolan, kompisarna och intåget i vuxen världen så blev min skaparkraft försvagad. Som pricken över i:et kom sedan militärtjänstgöringen med mer regler ordning och disciplin. Ju äldre jag blev och skaffade mig kunskaper och utbildning i ett yrke med färg, form, reklam, marknadsföring och kommunikation som medel. Jag började fatta att ingenting är omöjligt.

Nu lärde jag mig att tänka utanför den så kallade boxen igen. Började så smått återfå min kreativa förmåga, men det fanns mycket kvar för att nå dit jag var vid mycket unga år. Den här processen i livet har nog de flesta av oss gått igenom på olika sätt. Först efter jag gått igenom detta började mitt livs pussel ta form. Jag fick bra anställningar med utvecklande jobb, fick en familj med två barn. Och vad hände då? Jo jag började rasera deras kreativitet på samma sätt som jag själv upplevt det. Hade jag inte lärt mig någonting? Jo självklart, jag har lärt mig att den mest kreativa perioden är vid noll till sju år och så ska det vara, att vår verklighet sedan tyvärr måste ha vissa fasta riktlinjer och sociala regler. Men det finns absolut också utrymme för goda idéer bara de är förnuftiga, underbyggda och demokratiska.

Nu är jag pensionär och har flyttat till det annorlunda landet Gotland. Den fantasien och uppfinningsförmåga jag hade innan skolstarten har nu åter infunnits sig. Jag kan nu ha hur galna idéer som helst, känner mig också härligt prestigelös och påverkas inte av regler och riktlinjer. Tänk vilken tid det tagit för att återfå denna förmåga.

Hurra för påhittighet, fantasi och idéer!

Bosse Bjällstrand

Roxys kulturtips!

Kulturnatta med Club ACOUSTIC
Med Annika Fehling & Co presenterar
ARON BLOM, CHRISTER JONASSON OCH MARIA BLOM

Plats: Vårdklockan på Adelsgatan 43-45 Visby
Tid: 3 oktober kl. 19.00