60 062 gotlänningar – just nu

Gotland ökar i popularitet och inte bara på sommaren. Fler invånare och fler som folkbokför sig på ön.

Nu har Gotland för första gången klivit över 60 000-strecket. Enligt den senaste sammanställningen hos Statistiska centralbyrån, SCB, som presenterades i dag är vi just nu 60 062 folkbokförda gotlänningar på ön. Men än kan vi inte ropa hej.

Den definitiva befolkningssiffran för 2020 kommer att bli fastställd i februari 2021.

– Det är den siffran som går till ”historieböckerna” avseende 2020 års befolkning på Gotland, så det här ser vi som en positiv indikator på hur den slutliga siffran blir, säger Göran Skoghage, koncerncontroller på Region Gotland.

– Att fler och fler väljer Gotland som sitt hem är ju ett jättefint bevis på att vi är en attraktiv plats att leva och bo på. Nu hoppas jag att siffrorna håller i sig så att vi kan få skriva in en befolkningsmängd över 60 000 för 2020 även i historieböckerna, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

I början av december kommer en annan viktig uppgift som handlar om hur många gotlänningar som var folkbokförda på ön den 1 november. Det är den uppgiften som ligger till grund för hur mycket pengar regionen får när staten delar ut statsbidragen.

– Det här är glädjande nyheter. Det går inte nog att betona värdet av en ökande befolkning på Gotland. Det ger oss bland annat en ökad ekonomisk aktivitet, näringslivet stimuleras och vi får en ökad tillgång till kompetent arbetskraft, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

Källa: Region Gotland