Tvingas släppa ut vatten när nya verket ska maxtestas

Bräckvattenverket på södra Gotland.

Med start onsdag 7 oktober och vid lite olika tillfällen några veckor framåt ska bräckvattenverket och vattenledningssystemet på södra Gotland maxtestas. Det innebär att många kubikmeter vatten per dygn skickas ut på ledningsnätet och kan inte förbrukas, utan måste ledas ut i diken och annat.

– Det kan se konstigt ut med vatten i åar och kanske på åkrar, men det är enda sättet att maxtesta verket, förklarar regionens vattenchef Patrik Johansson.

Bräckvattenverket ska kunna producera 312 kubikmeter avsaltat havsvatten per timme. Verket invigdes ifjol somras, men bland annat på grund av pandemin har inte ett maxtest kunnat göras (en hel del av personalen som arbetat med verket kommer från utlandet).

Varit i kontakt med dikesföretag

Intaget av råvatten till verket sker via en sjöförlagd intagsledning. Under maxtestet ska verket provas, men även ledningsnätet, pumpar och vattentorn blir testade. Avsaltningsverket är ett av de största och levererar dricksvatten i det kommunala nätet på södra Gotland samt så småningom även norrut på ön upp till Visby.
– Vi har varit i kontakt med dikesföretag och andra på södra och mellersta ön för att förklara att vi gör testet och måste släppa ut överflödigt vatten så jag hoppas man är förberedd, säger Patrik Johansson.

Verket viktigt

Verket, som alltså avsaltar vatten från Östersjön, är ett absolut måste för att Gotland ska klara den framtida dricksvattenförsörjningen. Verket har producerat vatten under det gångna året, och detta faktum var en av anledningarna till att bevattningsförbudet kunde upphävas för en tid sedan.

Dricksvattensituationen på Gotland – främst på södra ön – har i många år varit besvärlig. Under senare år blev vattensituationen så allvarlig, att nya bygglov för vatten och avlopp inte kunnat beviljas. Därför var det nya verket viktigt för öns framtid. Bräckvattenverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket är av stor vikt för att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland och minska risken för att våra grundvattentäkter överutnyttjas.

Källa: Region Gotland