GotlandsHem prisas för lönemodell

GotlandsHem har tagit emot Fastigopriset för sitt arbete med att skapa en gemensam lönemodell för alla medarbetare. VD Elisabeth Kalkhäll och HR-ansvarig Jenny Guteäng med priset som är en glasskulptur av Leif Ahrle.

GotlandsHem har tagit emot Fastigopriset för sitt arbete med att skapa en lönemodell som bidrar till motivation, lärande och utveckling hos alla medarbetare.

Fastigo är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. För 11:e gången delas Fastigopriset ut. Det syftar till att synliggöra branschen som attraktiv att arbeta i och för att premiera de bästa arbetsgivarna.

– Bra arbetsgivare som arbetar systematiskt med personalfrågor ska hyllas. GotlandsHems resa mot individuell lönesättning för hela personalstyrkan är föredömlig i målmedvetenhet, tydlighet och genomförande, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Fastigos Jury motiverar sin utnämning så här:

Gotlandshem har med två års målmedvetet arbete skapat en lönemodell som bidrar till motivation, lärande och utveckling hos alla medarbetare. Tydliga lönekriterier som har sin grund i företagets verksamhet och som är i samklang med styrande kollektivavtal möjliggör individuell och differentierad lönesättning för alla yrkesroller i hela verksamheten. 

– Det känns fantastiskt att få ett så fint erkännande. Vår lönepolicy och de kriterier som styr den egna löneutvecklingen är resultatet av många medarbetares engagemang och arbete. Självklart tycker jag att alla som varit involverade nu ska känna sig lite extra stolta, säger Jenny Guteäng, HR-ansvarig på GotlandsHem.

Från kollektiv till individuell lönesättning på två år

GotlandsHems löneprocess är resultatet av ledningens önskan att få en lönemodell som skapar motivation, lärande och utveckling hos våra medarbetare. Målet var att ta fram en företagsgemensam lönepolicy i samklang med styrande kollektivavtal, som möjliggör individuell och differentierad lönesättning i hela verksamheten.

För att ge såväl chefer som medarbetare tid att förstå och acceptera förändringen genomfördes lönerevisionen 2018 enligt tidigare lönemodell. Året därpå var den nya lönepolicyn implementerad fullt ut och revisionen genomfördes enligt samma principer för alla medarbetare.

Vi går snart in i nästa lönerevision med vår nya lönepolicy och nu är målet tydligt för alla: Vi på GotlandsHem utvecklas ständigt och har såväl kunskap, som vilja, erfarenhet och förmåga att möta framtidens krav på oss.

Källa: GotlandsHem