Tidningsupplagan fortsätter minska för Gotlands Media

Upplagekurvorna för Norrköpingsägda morgontidningarna på Gotland ökar något trots att antalet utdelade tidningar för både GA och GT minskar. Förklaringen är att den digitala upplagan räknas in i statistiken.

Dagstidningarnas upplagor har drastiskt minskat de senaste åren och raset fortsätter. Men på Gotland redovisar de Norrköpingsägda morgontidningarna Gotlands Allehanda en ökning av upplagan med 100 ex. och Gotlands Tidningar 200 ex. i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning för 2020 som presenterades i mars.

I TS statistik har även den digitala upplagan införts och där har GA har idag en upplaga på 7 800 ex (100, 1%) och GT 10 500 ex (200, +2,0%). Siffrorna för den utdelande upplagan (digital och friex exkluderad) är GA 5 400 ex (-400, –7%) och GT 7 600 ex (-300, -4%). Sammanslaget utdelad upplaga har sjunkit till 13 000 ex. Antal hushåll och företag på Gotland är ca 32 000.

Motsvarande siffror 2005 var 10 600 ex för GA och 12 900 ex för GT.

Med reservation för felskrivningar.

Källa: TS.se