Det är för dig och dig och dig

Varsågoda, det är för dig och dig och dig och dig. För alla överallt. 

Varsågoda att glädjas åt all kultur som våra fantastiska folkrörelser bidrar med. Det är enskilda människor som genom sitt engagemang gratis bidrar till att berika kulturlivet på Gotland. 

Det är folkrörelsen Riksteatern som gör att Cullbergbaletten och Marianne Mörck turnerar över hela Sverige. Det är tack vare ideellt engagerade människor i riksteaterföreningarna på Gotland som du bland annat kan se de här föreställningarna på Gotland. 

Nära dig får du uppleva bland det bästa som svensk scenkonst kan erbjuda. Kvalitet i urval av produktioner, i manus, i regi, i arrangemang, teknik, artister och i framförandet. Riksteatern är en nationalscen som anställer de skarpaste inom scenkonst i Sverige och med internationellt erkännande, det är professionella skådespelare, dansare och musiker. 

Riksteatern är en folkrörelse som bärs av ideellt arbete som du kan vara med och påverka, utforma och välja repertoar. 

Vill du vara med och påverka scenkonst på Gotland? Kom till Riksteatern. En av Sveriges stora folkrörelser med 40 000 medlemmar. På Gotland är det enkelt att bli medlem i arrangörsföreningarna Nordret eller Sudret. 

En annan fantastisk folkrörelse som engagerar människor över hela Gotland är naturligtvis Bygdegårdsföreningarna. 

Du känner nog till den lokala samlingslokalen. Men visste du att Bygdegårdarnas Riksförbund varje år arrangerar en nationell konstutställning? Konst Åt Alla. 

Konst Åt Alla är en satsning på nationell nivå av folkrörelseorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus
och Parker och Riksföreningen
Våra Gårdar. 

Ända sedan 1977 har Konst Åt Alla arbetat för hela landets rätt till konst. Man skapar nya platser för utställningar, köper in samtida konst av yrkesverksamma konstnärer och deponerar konst i tusentals allmänna samlingslokaler. Konst åt alla finansieras genom ett statligt stöd av Kulturrådet och har som mål att främja allas möjlighet till en kulturupplevelse oavsett plats, erbjuda möjlighet till folkbildning, främja konstnärlig förnyelse och även tillgängliggöra konsten för barn och unga. 

Utställningen arrangeras på olika platser över hela Sverige och i år är det Gotlands tur. 22 professionella gotländska konstnärer har valts ut att delta. 

26 oktober är det vernissage på Korsbygården i Lärbro. 

Utställningen är öppen resten av vecka 43 och förutom de fantastiska konstverken finns möjlighet att sitta ned och fika. Några intresserade skolor kommer att ha undervisningstillfällen på utställningen och en särskild kväll med spännande seminarium kommer att erbjudas konstnärer. 

Också den här konstupplevelsen kommer till dig och dig och dig tack vare engagerade människor som arbetar ideellt. Det är människor nära dig. 

Det är fantastiskt vilka arrangemang vi kan åstadkomma tillsammans. 

Ge gotländskt kulturliv ännu mer glöd och gå med du också i Riksteatern och i din bygdegårdsförening. 

Maria Larsson
Ordförande Riksteatern Gotland

Roxys kulturtips!

”SEE: Syntes, Energi, Expression”
En utställning med tre kroatiska kvinnor. Sista dagen torsdag 21 okt.
Ivana Egić, Gloria Sellan och Dora Vukičević-Hellström

Öppet 12.00-16.00 Caféet också öppet.
Kopparviksvägen 7 Visby