Gotlandshem frågar hyresgästerna | GotlandsHem

Den enkätundersökning för kundnöjdhet som GotlandsHem tidigare utförde vartannat år, är tillbaka. Från onsdag 17 november finns den tillgänglig hyresgästerna.

Enkätundersökningen mäter kundnöjdhet, det vill säga hur nöjda hyresgästerna är med sitt boende och med GotlandsHem som hyresvärd. Senast undersökningen utfördes var 2018.

– Alla synpunkter vi kan få är viktiga. Det är viktigt för oss som hyresvärd att ta del av hyresgästernas ta del av dem och även få mätvärden att jämföra med för att se om det vi gör har verkan, säger Lina Runander, chef kundservice, GotlandsHem.

Så får hyresgästen sin enkät

Hyresgäster som på Mina sidor har registrerat mejladress eller mobilnummer besvarar enkäten digitalt. Den som inte har det kommer att få enkätfrågorna via post tillsammans med svarskuvert.

Det är viktigt att veta att alla enkätsvar är anonyma.

Alla svar är anonyma

Analysföretaget AktivBo ombesörjer att hyresgästen får sin enkät och tar emot alla enkätsvar, sista svarsdagen är fredag 17 december.

-GotlandsHem får sedan ta del av resultatet och kan på olika sätt jobba vidare med de frågor som hyresgästerna har tyckt till om. Vi kommer löpande att informera om det arbetet, säger Lina Runander.

För frågor, kontakta:

Lina Runander, chef kundservice på GotlandsHem, på telefon 0498 – 20 39 00 eller via mejl kommunikation@gotlandshem.se

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Gotlandshem, Gotland