Brand på Kakelugnsgatan i Terra Nova

Under natten till måndag 7 februari utbröt brand i en bostad på Kakelugnsgatan i Terra Nova. Det är ett av radhusen i boföreningen Kakelugnen som hyr hela kvarteret av GotlandsHem som drabbats av branden.

– Vi har en tät dialog med boföreningen om deras och de boendes behov av stöd. Tillsammans undersöker vi behoven av och tillgången till evakueringsbostäder, säger Johan Malmros fastighetschef GotlandsHem.

GotlandsHem avvaktar nu räddningstjänstens och polisens undersökningar. Därefter görs en analys på platsen för att bedöma skadornas omfattning och påbörja arbetet med återuppbyggnad och renovering.

– Vi har haft dialog med alla boende i kvarteret via sms och vår Facebookgrupp och vi är givetvis skakade, men glada att ingen har skadats. Vi som bor här har en mycket nära kontakt stöttar varandra på ett bra sätt, säger Ewy Tidblom som är ordförande i boföreningen Kakelugnen ekonomisk förening.

Vad händer nu?

  • GotlandsHem har en tät dialog med boföreningen om deras och de boendes behov av stöd.
  • Undersöker möjligheten att ordna evakueringsbostäder.
  • Tillsammans med entreprenör och försäkringsbolag gör vi nu analys på platsen för att bedöma skadornas omfattning och påbörja renovering.
  • Ser till att taken till de mindre drabbade bostäderna blir täta.
  • Vi röksanerar de drabbade bostäderna med ozon och jonisering.

Fakta

Under natten till måndag 7 februari utbröt brand i en bostad på Kakelugnsgatan i Terra Nova. Det är ett av radhusen i boföreningen Kakelugnen som hyr hela kvarteret av GotlandsHem som drabbats av branden.

Tre av bostäderna i radhuslängan är mer eller mindre påverkade av branden. En bostad är totalförstörd och de andra två är påverkade i mindre grad.

Under natten har räddningstjänsten varit på plats och släckt branden. Familjerna som bor i radhusen är evakuerade och ingen person är skadad.

För frågor kontakta:

Johan Malmros, fastighetschef på GotlandsHem på 0498 – 20 39 00 eller kommunikation@gotlandshem.se.

Ewy Tidblom, ordförande boföreningen Kakelugnen på 070-322 76 77.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Gotlandshem, Gotland