Jag är sedan valet 2018 Förste Ersättare i Riksdagen. Det innebär att jag hoppar…

Jag är sedan valet 2018 Förste Ersättare i Riksdagen. Det innebär att jag hoppar in som reserv om något allvarligt skulle hända Riksdagsledamot Lars Thomsson.

Jag jobbar heltid på Vattenfall som senior tillståndsprövningschef för två stora havsbaserade vindprövningar söder om Skåne och i Kattegatt utanför Halland. Under pandemin har jag lett mina prövningsgrupper nästan heltid hemifrån Stenkyrka. Tur då vi har så bra fiber! Jag jobbar med kollegor och konsulter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Kolding, London, Hexham i norra UK, Skottland och Hamburg.

Just nu väntar vi på slutliga tillståndsbeslut från Regeringen i närtid kring havsvindparken söder om Skåne vid Svenska Kriegers flak. Det skulle i så fall bli den första moderna havsvindparken i Sverige med en maxhöjd om ca 30 turbiner om 290 meter som ger 650 MW vilket motsvarar ca 25 % av Skånes hela effektbehov!

Jag kandiderar som Nr 2 på Riksdagslistan på Gotland i valet 2022 och Miljö, Klimat, Energi och Landsbygdsfrågor är mina hjärtefrågor! ✌💚🍀

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot

Källa: Centerpartiet Gotland, Gotland