Rätt att älska vem du vill, om du vill. Lösningen på världsproblemen är inte mi…

Rätt att älska vem du vill, om du vill.🏳️‍🌈

Lösningen på världsproblemen är inte mindre kärlek. Vem du älskar är din ensak. Du ska ha samma rättigheter och få samma bemötande, oavsett om du är transsexuell, oavsett vilken sexuell läggning du har. Kampen mot diskriminering måste fortsätta.

Fortfarande utsätts många HBTQ-personer för våld och hatbrott. Det är oacceptabelt. Jag vill se kraftigt ökade resurser till rättsväsendet för att säkerställa att de som begår hatbrott döms för det. Det är också viktigt att vi i Sverige är tydliga mot andra länder i arbetet med att stärka HBTQ-personers rättigheter, och att vi motverkar diskriminering både här hemma och i andra länder.

Centerpartiet vill:
🍀 Värna möjligheterna för personer med olika typer av sexuell läggning att bilda familj
🍀 Öka kunskaperna i vården om HBTQ-personer
🍀 Se över möjligheten för barn att behålla kontakten med en varaktig social förälder

🏳️‍🌈Ökad kunskap i vården🏳️‍⚧️
HBTQ-personer löper idag större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Ett starkt bidragande skäl är att de utsätts i större utsträckning för diskriminering och hatbrott. HBTQ-personer löper även större risk att dö i förtid – inte minst på grund av ökad förekomst av självmord i gruppen. Förutom ett aktivt arbete för att förebygga diskriminering och hatbrott, behöver kunskaperna om HBTQ-personers situation öka i vården. Vi måste också göra det enklare för fler människor som lider av psykisk ohälsa generellt att få hjälp i tid.

💚 En bättre familjepolitik för alla 💚
Familjer kan se olika ut och samhället måste anpassa sig efter det. Vi vill till exempel se en mer flexibel föräldraförsäkring och modernare adoptionsregler. och tillåta altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige. Banden som kan finnas mellan ett barn och en social förälder kan vara lika starka som banden till en biologisk förälder. Därför vill vi se över möjligheten för barn att behålla kontakten med en varaktig social förälder. Vi tycker också att det är viktigt att exempelvis mödravårdscentraler har bra kompetens i bemötandet av HBTQ-familjer.
#mänskligarättigheter #transrights #hbtqi #stoppahatet #centerpartiet

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot centerpartietgotland

Källa: Centerpartiet Gotland, Gotland