Sammanfattning av styrelsemöte 22 februari

Under mötet 22 februari tog GotlandsHems styrelse beslut om framåtrörelse i flertalet projekt, bland annat kring energieffektiviserande underhåll av bostadshusen på Storgatan 37, 39, 43 och 45 i Slite.

  • Signallottan fortsätter med målet att bygga 62 hyresrätter
  • Offentlig bolagsstämma
  • Försäljning av studentbostäderna
  • Energibesparande åtgärder i Slite

Vi går vidare med Signallottan 2
Efter fortsatt förhandling med hyresgästföreningen om presumtionshyror gör vi bedömningen att vi kommer kunna komma överens om en tillräcklig nivå för att ekonomin för projektet ska bli tillräckligt bra.

– Att vi nu verkar kunna komma till en positiv överenskommelse med hyresgästföreningen innebär att vi kommer kunna gå vidare med projektet som innebär 62 hyresrätter i egen förvaltning, säger Joakim Martell, vd på GotlandsHem.

Hyresförhandlingen kring bostäderna på Signallottan 2 pågår fortfarande med Hyresgästföreningen.

Offentlig bolagsstämma
Den 22 mars genomför GotlandsHem sin årliga bolagsstämma, där årsredovisning och hållbarhetsrapport presenteras. För första gången någonsin hålls bolagsstämman som ett offentligt möte. Allmänheten bjuds in att närvara fysiskt eller digitalt.

– GotlandsHem är en stor aktör som påverkar många människor på Gotland. Det känns viktigt att vara transparent och erbjuda de som är intresserade möjlighet att ställa frågor om vår ekonomi, säger Peter Norman, styrelseordförande.

Mer information kring bolagsstämman kommer att annonseras på vår hemsida och i lokalpressen.

Försäljning av studentbostäder
Styrelsen har beslutat att vd, Joakim Martell, får gå vidare i arbetet mot en direktförsäljning av GotlandsHems cirka 200 studentbostäder till bostadsbolaget K2A, som är specialiserade på studentbostäder. Styrelsen har också beslutat att förbereda projektet för slutligt godkännande i Regionfullmäktige.

– Vi ser fördelar för studenterna med att stora delar av studentbostadsbeståndet samlas under en aktör som arbetar aktivt med att öka antalet bostäder för att matcha behoven på Gotland. En eventuell försäljning av studentbostäderna skulle också ge oss ytterligare ekonomiskt utrymme att förvalta och underhålla vårt bostadsbestånd, säger Joakim Martell, vd för GotlandsHem.

Bostäder som är öronmärkta för unga och studenter kommer även i framtiden erbjudas av GotlandsHem, integrerade i GotlandsHems bostadsutbud.

Energibesparande åtgärder i Slite
GotlandsHem har tydliga mål kring att minska energianvändningen i verksamheten. År 2020 startade en inventering av alla fastigheter med syftet att identifiera möjliga energi- och vattenbesparande åtgärder. Inventeringen som gjordes i området Concordia på Storgatan 37, 39, 43 och 45 i Slite har nu omvandlats till en lista på åtgärder som kommer att ge en bra effekt, inte bara på energi- och vattenanvändningen utan också för hyresgästernas trivsel.

– Nu när vi har en tydlig Att göra-lista kommer vi att kunna starta arbetet relativt snart, information går ut till hyresgästerna under veckan och vi räknar med att sätta igång i april. Först ut är byte av fönster, från tvåglas till treglas, säger Karin Johansson som leder projektet.

Exempel på andra åtgärder som planeras i området är: tilläggsisolering i ytterväggar, byte av fasadbelysning, justering och renovering av värmesystem samt installation av snålspolande vattenkranar och duschmunstycken.

– Det är ett relativt omfattande arbete som väntas hålla på ungefär ett år. Projektet bidrar till förbättringar inom såväl social som ekologisk hållbarhet. När vi är färdiga kommer energiförbrukningen minska med ungefär 107 000 kWh per år, det innebär såväl kostnadsbesparingar som en minskning av köpt energi med cirka 45 procent. Men kanske viktigast så väntar vi oss också att de här åtgärderna ger en ökad boendekomfort för våra hyresgäster, säger Karin Johansson.

För frågor kontakta:
Joakim Martell, vd GotlandsHem på kommunikation@gotlandshem.seeller 0498 – 20 39 97

Peter Norman, styrelseordförande Gotlandshem på kommunikation@gotlandshem.se eller 0498 – 20 39 97

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Gotlandshem, Gotland