Norrköpings Tidningar fortsätter med tryckerinedläggningarna – nu är det Gotlands tur

Pressgrannars tryckeri på Gotland läggs ned och tryckningen av GA och GT flyttas till Linköping.

Pressgrannar, med ägarna Norrköpings Tidningar som trycker dagstidningarna på Gotland flyttar verksamheten till Linköping. Från och med den 1 oktober i år trycks tidningarna på fastlandet istället och fraktas med båt från Nynäshamn. Förutom ett stort antal jobb som försvinner från ön är de kvarvarande prenumeranterna oroliga att innehållet kommer bli ännu mer inaktuellt.

Norrköpings Tidningar/Norr Media köpte i oktober 2019 upp både Piteå-Tidningen och den tidigare lokalt ägda dagstidningen Norran. Kort efter övertagandet lades tidningstryckeriet i Skellefteå ned. Även i Sörmland köptes ett antal tidningar upp av Norrköpings Tidningar med nedläggning av tryckeriet i Eskilstuna och nu är det alltså Gotland som är på tur.

Johan Mattisson, VD för Gotlands Media, säger till sajten helagotland.se att nedläggningen kommer att ge ökade medel till journalistiken. Dock kommer papperstidningarna från och med oktober inte att innehålla ”senaste nytt”.

I reaktioner och kommentar på Sociala medier kan man utläsa ett missnöje över flytten; “Dags att avsluta prenumerationen efter snart 50 år!”, “Det är ju inte dagstidningar längre. Ge ut dem som Gotlands Veckotidning på torsdagar”. “Det här kommer vara mycket mer känsligt upplägg vad gäller väder… Dessutom har jag svårt att tro att det skulle vara mer miljövänligt än nuvarande lösning.”

Upplagorna minskar drastiskt

Dagstidningarnas utdelade upplagor har drastiskt minskat de senaste åren och raset fortsätter kan man utläsa i TS-statistik från KantarSIFO (2020). Sammanslaget utdelad upplaga för de Norrköpingsägda morgontidningarna på Gotland har sjunkit till 13 000 ex. Antal hushåll och företag på Gotland är ca 32 000. Motsvarande siffror 2005 var 10 600 ex för GA och 12 900 ex för GT. Under mars kommer tidningsstatistiken för 2021 att tillkännages.