Dramatiskt tapp i upplagesiffrorna för GA och GT

Upplagekurvorna för morgontidningarna på Gotland, som ägs av Norrköpings Tidningar, pekar allt snabbare nedåt. Upplagan för den utdelade printupplagan för GA och GT är nere i 12 400 exemplar vilket är en minskning med 600 exemplar från ifjol.

Dagstidningarnas upplagor har drastiskt minskat de senaste åren och raset fortsätter. Men på Gotland redovisar de Norrköpingsägda morgontidningarna Gotlands Allehanda en ökning av upplagan med 100 ex. och Gotlands Tidningar 200 ex. i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning för 2021 som presenterades i mars.

I TS statistik har även den digitala upplagan införts och där har GA har idag en upplaga på 7 900 ex (100, 1%) och GT 10 700 ex (200, +2,0%). Siffrorna för den utdelande upplagan (digital och friex exkluderad) är GA 5 000 ex (-400, –7,4%) och GT 7 400 ex (-200, -2,6%). Sammanslaget utdelad upplaga har sjunkit till 12 400 ex. Antal hushåll och företag på Gotland är ca 32 500.

Motsvarande siffror 2005 var 10 600 ex för GA och 12 900 ex för GT.

Med reservation för felskrivningar.

Tryckeriet läggs ned

Pressgrannar, med ägarna Norrköpings Tidningar som trycker dagstidningarna på Gotland flyttar verksamheten till Linköping. Från och med den 1 oktober i år trycks tidningarna på fastlandet istället och fraktas med båt från Nynäshamn. Förutom ett stort antal jobb som försvinner från ön är de kvarvarande prenumeranterna oroliga att innehållet kommer bli ännu mer inaktuellt.

Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda ingår i Gotlands Media som ägs av Norrköpings Tidningar.

Källa: TS.se