Nu börjar arbetet med ny gång-och cykelväg till Visborg

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.gotland.se

Källa: Region Gotland, Gotland