Hållplatserna Privab och Arla trafikeras ej mellan 25 april och 16 maj

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.gotland.se

Källa: Region Gotland, Gotland