Kallelse till Årsmöte 2022 – Endre IF


Endre IF kallar härmed till Årsmöte onsdagen den 15 juni 2022 klockan 19.00 i Endre Bygdegård.


Motioner
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, dvs den 1 juni. Motionen mailas till [email protected] alternativt skickas per post till:

Endre IF
Box 1030
621 21 Visby

Årsmöteshandlingar
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via mail till alla medlemmar som har registrerad mailadress i vårt medlemsregister i IdrottOnline. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på föreningens hemsida www.endreif.se senast en vecka före årsmötet enligt stadgarna.

Anmälan
Anmälan till årsmötet krävs och vi vill ha anmälan senast fredagen den 10 juni antingen via mail till [email protected] eller via mobil till 070-458 24 45. Vi bjuder på enklare fika.

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.endreif.se

Källa: Endre IF (Damer), Visby