Färgboden Visby vecka 20, 2022

https://issuu.com/tidning/docs/fargboden_2220_low