Först skriver man en plan, sedan genomför man den

Under 2020 jobbade jag med kulturfrågor på Region Gotland. En stor del av min tid det året ägnade jag år att skriva en Kulturplan. En sådan plan tas fram vart fjärde år efter samråd med öns kulturaktörer och efter inspel från de politiska partierna. Det behandlas slutligen i regionfullmäktige, som enhälligt antog planen i november 2020. Det är därmed ett tungt styrdokument som stakar ut vägen framåt för hur Regionen framgent ska jobba med kulturfrågor och vad som ska prioriteras. Där formuleras en massa mål och även en handlingsplan som anger hur målen ska uppnås.
  Resultatet blev Kulturplan för Gotland 2021-2024 som finns för alla och envar att läsa på www.gotland.se/kulturplan.

År 2022 jobbar jag inte längre för Regionen. Gubben har dragit sig tillbaka och har numera sovmorgon varenda dag och gör bara det han själv verkligen vill. Men kulturengagemanget finns kvar, och jobbar gör jag. Fast numera ideellt. Och med Kulturplanen sittande i ryggmärgen försöker jag bidra till att några av planens mål blir förverkligade. Och eftersom jag är född på landsbygden och har bott och trivts nästan hela mitt liv i spenaten är frågor som rör landsbygdsutveckling sånt som jag tycker är viktigt.

Två av målen i Kulturplanen handlar om landsbygden och lyder:

* Vi vill stimulera till en ökad aktivitet i offentligt tillgängliga samlingslokaler i alla serviceområden.

* Vi vill öka det kulturella utbudet i bygdegårdar och andra samlingslokaler.

I min hemsocken Dalhem har vi efter pandemin dragit igång en kultursatsning med konserter och föreläsningar i bygdegården. Vi har lyssnat till musik med Ida Andersson Band, Bobby Mull, De Lyttas Kapell, Krogkvartetten, kören Ad Fontes och Kräklingbo manskör, Annika Fehling och Jens Friis Hansen, föreläsaren Tina Messing och skådespelaren Evert Jansson och vi har sett utställningen Mixed minds. Och till hösten har vi redan bokat in FJK, gitarristen Krister Dahlström, Toril Snyen Band och Kim Princis.

Och genom mitt engagemang i Dalhems bygdegård jobbar jag nu för Gotlands bygdegårdsdistrikt med att försöka få till ett utökat kulturutbud på öns alla bygdegårdar. Det gör vi genom att arrangera en Utbudsdag i Hemse i höst. Och i dagarna har vi gått ut till öns alla bygdegårdar, Folkets hus och andra samlingslokaler med en inbjudan. De är många, över 60 stycken! Samtidigt har vi bjudit in öns musiker, skådespelare, föreläsare m fl att komma och presentera sig på Hemsegårdens scener. Och de är också många, närmare 100 inbjudningar har gått ut!

Det blir alltså ett möte mellan öns många kulturskapare på scenen och de många aktiva människorna i öns många bygdegårdsföreningar i publiken som förhoppningvis resulterar i att bygdegårdsfolket upptäcker hur mycket bra kultur det finns på den egna ön och bokar upp några av dem till sin hemsocken i vinter. Och det leder förhoppningsvis till att ett stort antal artister får jobb. Och, inte minst viktigt: att vi som bor i landsbygdssocknarna får ta del av en massa bra musik, en massa spännande teater och dans och intressanta föreläsningar. Och att vi träffas och umgås.

Vi ses i höst på bygdegården!

Björn Ahlsén, kulturbyråkrat emeritus

Roxys kulturtips!

LYTTAS HÖRNA PÅ JODA BAR & KÖK i Visby

Tid: 11 juni klockan 15.00 till 17.00

MUSIK De Lyttas Kapell intervjuar Blossom Tainton
under två timmar och blandar upp med sin musik.