Sammanfattning styrelsemöte 28 juni | GotlandsHem

Vid GotlandsHemsstyrelsemöte 28 juni togs flera viktiga projekt upp:

  • Styrelsen beslutade att ny uthyrningspolicy med utvecklade principer och riktlinjer för att möjliggöra större flexibilitet i kösystemet för särskilt utpekade grupper ska tas fram.
  • I bostadsområdet Terra Nova i Visby kommer två befintliga kommersiella lokaler byggas om till fem nya bostäder.
  • GotlandsHem satsar i Hemse. Nu är förstudien för möjligheterna i kvarteret Nötskrikan i Hemse klar och vi går nu vidare med att renovera befintliga bostäder och bygga 16 nya bostäder i kvarteret.
  • Projektet Gråbo ängar är nu startat och detaljplanearbetet pågår tillsammans med Region Gotland.

Ny uthyrningspolicy
Styrelsen beslutade att ny uthyrningspolicy med utvecklade principer och riktlinjer för att möjliggöra större flexibilitet i kösystemet för särskilt utpekade grupper ska tas fram. Exempel på utpekade grupper kan vara studenter och unga vuxna, äldre med särskilda behov av anpassningar samt övrig riktad uthyrning som är prioriterad av Region Gotland.

Fem nya bostäder i Visby
I bostadsområdet Terra Nova i Visby kommer befintliga kommersiella lokaler byggas om till fem nya bostäder.

– Det känns bra att kunna tillföra nya bostäder i ett befintligt och uppskattat bostadsområde. De här lokalerna har stått tomma en tid. Nu har vi beslutat att bästa sättet att använda just de här lokalerna är att utveckla dem till bostäder, säger Joakim Martell vd GotlandsHem.

Satsning i Hemse
Under våren har vi genomfört en förstudie för att studera behovet av underhåll och möjligheter till nybyggnation i kvarteret Nötskrikan i Hemse. Förstudien har gjorts mot bakgrund av GotlandsHems uppdrag att bygga nya bostäder på landsbygden. Beslut är nu fattat och vi är glada att kunna berätta att vi under 2023 kommer att bygga ytterligare bostäder i kvarteret.    

Målet är att bygga två hus i två plan med loftgång. Varje lägenhet kommer att ha tillgång till balkong eller uteplats. Det kommer att finnas bostäder från ettor till fyror och vi utökar kvarteret Nötskrikan med ytterligare 16 nya bostäder. Målsättningen är att dessa ska vara klara för inflyttning i slutet av 2023.   

– Nötskrikan ligger fint beläget i utkanten av Hemse vid Högby Äng, en kort promenad från centrala Hemse. Vi ser det som ett viktigt och spännande uppdrag att förtäta det kvarter där vi redan har bostäder och på så sätt möjliggöra för fler att få en bostad utan att behöva flytta till stan, säger Joakim Martell, vd GotlandsHem.  

Projektet Gråbo ängar är nu startat
Projektet Gråbo ängar är nu startat och detaljplanearbetet pågår tillsammans med Region Gotland.

– Att vi nu inte bara har beslutat, utan faktiskt nu startat GotlandsHems största nyproduktionsprojekt sedan tidigt sjuttiotal känns fantastiskt. För mig personligen är det väldigt viktigt att vi visar med handling att vi genomför våra planer. Det här är ett viktigt steg för de som ännu inte bor hos oss. Genom det här projektet kan vi på riktigt göra det möjligt för många fler att komma in på den gotländska bostadsmarknaden, säger Joakim Martell vd GotlandsHem.

Det är vår bedömning att detaljplanen kan vara klar till mitten av 2024.

För frågor kontakta:

Joakim Martell, vd GotlandsHem på telefon 0498–20 39 97, eller på kommunikation@gotlandshem.se

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Gotlandshem, Gotland