Mångfaldsparaden idag: “Viktigare än någonsin”

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.gotland.se

Källa: Region Gotland, Gotland