GotlandsHem och HSB vill bygga tillsammans i Visby

GotlandsHem och HSB har gemensamt ansökt om markanvisning av Region Gotlands markinnehav i Torslunden i Visby. Totalt handlar det om upp till 300 nya bostäder som skulle kunna byggas på platsen.

Vi har studerat platsen och ser stor potential för ett nytt bostadsområde med god miljö som kan stärka området med en tydligare stadsmässig entré till Visby och en kvalitativ park för lek och rekreation.

– Detta är en chans för oss stora fastighetsaktörer att tillsammans påverka den gotländska bostadsmarknaden åt rätt håll, säger Joakim Martell vd på GotlandsHem.

Området Torslunden ligger mellan Broväg och Lummelunds väg. Här räknar vi med att kunna få plats med uppemot 300 nya bostäder som kommer att fördelas lika mellan HSB och GotlandsHem.

– Vi har en stor efterfrågan på nyproducerade bostäder och ser att Torslunden har goda förutsättningar för att utveckla Det Goda Boendet för HSBs medlemmar på Gotland, säger Mattias Björk, Affärsområdeschef Affärsutveckling vid HSB Bostad AB.

Under förutsättningen att allt går enligt plan räknar vi med att kunna börja bygga under år 2023/2024.

För frågor, kontakta:

Joakim Martell, vd GotlandsHem på telefon 0498-20 39 00 eller mejl kommunikation@gotlandshem.se

Mattias Björk, Affärsområdeschef Affärsutveckling på HSB Bostad AB på telefon 070-325 33 80 eller mejl mattias.bjork@hsb.se.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Gotlandshem, Gotland