Gotlands hundägare uppmanas att plocka skräp på Håll Sverige Rent-dagen

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.gotland.se

Källa: Region Gotland, Gotland